Mỗi bánh là hình 1 bé thú dễ thương vô cùng, có in tên từng bé thú cưng lên bánh (Duck, Cow, Sheep..) thích hợp cho trẻ vừa ăn vừa học tiếng Anh.