Showing 13–21 of 21 results

Nho đỏ Úc Crimson Queen Bee mới về, cứng trái ngọt lịm, không hạt
Không hạt vị ngọt ngon đậm đà 130.000
Thơm ngọt, mọng nước, trái vừa ăn không quá to ! Quýt dành cho khách không ăn được chua ,…
- Sầu riêng giống Thái Lan Monthong được trồng tại MDF Farm - Đạ Hoai - Lâm Đồng, chín hoàn… 210.000